Sytze Roos: Een zwervende wever

Als een hedendaagse zwervende reiziger trekt hij van klus naar klus, van ervaring naar ervaring, op zoek naar uitdagingen in een beperkte ruimte met zijn geheel eigen dimensie. Zijn leven en werk ontvouwen zich tussen geografische uitersten in de verschillende delen van Europa. Kalm zwervend en wevend, nu eens hier dan daar verschijnend bij workshops, beurzen, bijeenkomsten en tentoonstellingen. Aanwezig in het moment maar steeds onderweg.

Time: 0.014